Over Judith

Judith Bruynzeels

Breda – 1975. klik hier voor mijn CV

Judith is Rock ‘n Roll mixt Jazz met  poëzie –  Ze zoekt de grilligheid van het moment- Ze durft  het toeval binnen te laten in het repetitieproces – Ze heeft een onuitputtelijk uithoudingsvermogen en is onomstootbaar kwetsbaar – Ik durf  ten volle te spelen.”

Afgestudeerd als docerend theatermaker in juni 2000 aan de Academie voor Drama te Eindhoven . In de eerste jaren heb ik mij als speler verbonden aan locatie theater gezelschappen als TUIG en The Lunatics. Ik heb diverse projecten rondom sociaal maatschappelijke thema’s vormgegeven. Onder andere voor Bureau HALT, AZC’s en de kinderbescherming. Ik heb een voorliefde voor Roma muziek, ik ben een improvisator en zoek in alles de verbinding tussen het hart en het hoofd. Ik schrijf en verzamel poëzie . Op onregelmatige tijden verspreid ik dit op podia, in boekjes en blackboxjes. Ik zoek in alles de grilligheid van het moment. Zowel als docent en theatermaker zoek ik samen met opdrachtgevers, spelers, studenten naar de kern van het materiaal. Ik strip het, mix het, verpak het in een vorm die kwetsbaar mag zijn. Daar wordt het spannend en echt.

foto: Joep Lennarts
Gitanes Ultra Light Festival Boulevard ‘s-Hertogenbosch