De wereld van Slauerhoff

slau

    Op 15 april starten de repetities van het project  ‘Dicht bij Zee.’  Ik ben als spelregisseur betrokken bij dit project. Samen met Sjors Wijers , Simon Heijmans, Lydia Mullers en onder artistieke leiding van Fleur Notting gaan we Slauerhoffs wereld bereizen!

“Dicht bij Zee” is een theater/dans voorstelling voor middelbare scholieren (havo/vwo, onder- en middenbouw).  De makers nemen als uitgangspunt de gedichten van J. Slauerhoff waarbij het thema eenzaamheid (in al zijn glorie en afschuw) een centrale plek inneemt. De voorstelling wordt op scholen gespeeld en is onderdeel van een uitgebreid traject. De docenten Nederlands/Drama en/of CKV van de desbetreffende klassen krijgen eerst een lesopzet om de leerlingen voor te bereiden op de workshop en hierop volgende voorstelling. Enkele spelers of makers zullen vervolgens voorafgaand aan de voorstelling een interdisciplinaire workshop geven aan de klassen.

Slauerhoffs’ gedichten behandelen universele thema’s als eenzaamheid en het diepe respect en bewondering voor natuurlijke krachten. Door zijn gedichten in een breder perspectief te plaatsen en door er interdisciplinair en vakoverschrijdend mee aan de slag te gaan, hopen we de pracht van Slauerhoffs’ poëzie aan de scholieren te tonen en hiermee hun kennis en interesse in cultureel erfgoed te vergroten.

“Dicht bij Zee” gaat in mei 20

13 in premiere en kan door scholen geboekt worden voor schooljaar 2013-2014. Projectidee en choreografie: Fleur Notting. De voorstelling wordt ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, het VSBfonds en het Fonds Cultuurparticipatie.